Indalen van het hoofdje

Met het ingedaald zijn van het hoofdje bedoelen wij dat rond 36 – 38 weken het hoofdje gedeeltelijk of helemaal in het bekken ligt.

Een niet-eerste kind daalt vaak in pas tijdens de bevalling. Ten gevolge van de slappere spieren van de buikwand van de moeder wordt het kindje niet altijd gedwongen in de richting van de bekkeningang. Dit is dus een normaal verschijnsel!!

Wanneer het hoofdje niet ingedaald is, zullen wij zowel bij een eerste – als niet-eerste kind, waneer er nog geen placentalokalisatie bekend is, een echo laten maken. Als de placenta geen afwijkende ligging heeft en het kind niet extreem groot is, dan wachten we rustig af.

Tijdens de ontsluitingsperiode, bij goede weeën, is het wel van belang dat de voortgang van de ontsluiting goed beoordeeld wordt .

Een enkele keer daalt het hoofdje ook met goede weeën niet in en zal de ontsluiting dan ook niet vorderen. Wij gaan dan in overleg met de gynaecoloog en deze zal dan besluiten of een vaginale bevalling nog verder doorgezet wordt of dat het een keizersnee wordt.

Bij gebroken vliezen en een niet ingedaald hoofdje, moet je zo snel mogelijk gaan liggen en ons altijd direkt bellen via het centrale praktijknummer: 3258915.