Wij zijn te bereiken ondanks verkeershinder

Op 26 maart starten de werkzaamheden voor de volledige herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Deze werkzaamheden zullen tot april 2019 duren. Het kan zijn dat hierdoor je reistijd naar ons langer is dan je gewend bent. Houdt hier rekening mee.

Wat gaan ze dan doen?

De volgende aanpassingen worden gedaan:

  • De weg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1.
  • Een aantal kruispunten worden vervangen door rotondes.
  • Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en de De Savornin Lohmanlaan.
  • Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers.
  • De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan.
  • Het asfalt wordt vernieuwd.

Deze aanpassingen gebeuren niet allemaal tegelijk, maar in fases.

Hoe ons te bereiken?

Vanaf 2 juli t/m 9 september is de Segbroeklaan afgesloten vanaf de Houtrustweg tot aan de kruising met de Sportlaan. De kruisingen met de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat blijven open. De hele Sportlaan wordt in twee rijrichtingen opengesteld. De Zonnebloemstraat wordt vanaf de Hyacinthweg eenrichtingsverkeer richting de Daal en Bergselaan. De kruising Ranonkelstraat-Goudsbloemlaan is afgesloten. Vanaf de Boetzelaerlaan is het niet mogelijk rechtsaf richting de Segbroeklaan te rijden. Openbaar vervoer rijdt de normale route.

Deel 4: 2 juli tot en met 9 september 2018

Wil je meer weten? Kijk dan op de volgende site: www.kijkduinhoutrust.nl