Wij zijn te bereiken ondanks verkeershinder

Op 26 maart starten de werkzaamheden voor de volledige herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Deze werkzaamheden zullen tot april 2019 duren. Het kan zijn dat hierdoor je reistijd naar ons langer is dan je gewend bent. Houdt hier rekening mee.

Wat gaan ze dan doen?

De volgende aanpassingen worden gedaan:

 • De weg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1.
 • Een aantal kruispunten worden vervangen door rotondes.
 • Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en de De Savornin Lohmanlaan.
 • Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan.
 • Het asfalt wordt vernieuwd.

Deze aanpassingen gebeuren niet allemaal tegelijk, maar in fases.

Hoe ons te bereiken?

Op 26 maart tot en met 6 mei is de weg afgesloten vanaf de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Kijkduinsestraat tot en met het tankstation. Bus 23 en 24 rijden tijdelijk om.

Vanaf 7 mei tot en met 20 juni is de weg afgesloten vanaf het tankstation aan de Machiel Vrijenhoeklaan tot aan de De Savorin Lohmanlaan. Ook dan rijden bus 23 en 24 tijdelijk om.

Van 26 maart tot en met 5 juli is de kruising Daal en Bergselaan afgesloten.

Op onderstaand plaatje vind je de omleidingsroutes. Let op ook al moet je niet over de afgesloten route, er zullen meer auto’s over de Laan van Meerdervoort rijden en dit zal de reistijd verlengen.

Omleidingsroutes en werkzaamheden deel 1, 2 en 3 op de kaart.

Omleidingsroutes voor auto, fiets en bus

 • Auto

  Doorgaand verkeer over de route Kijkduin-Houtrust wordt omgeleid via de Laan van Meerdervoort en
  de ring S104/S100: de Oude Haagweg en de Escamplaan.

  Verkeer vanuit de N44 richting Kijkduin wordt omgeleid via de N14/A4.

 • Bus

  Bus 23 wordt omgeleid vanuit Kijkduin over de Laan van Meerdervoort naar Thorbeckelaan. U vindt de tijdelijke bushalte voor bus 23 op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Lobelialaan.

  Bus 24 wordt omgeleid vanuit Kijkduin over de Laan van Meerdervoort via de Lobelialaan, over de
  Balsemienlaan, via De Savornin Lohmanlaan naar de sportlaan. U vindt de tijdelijke bushalte voor bus 24 op de Lobelialaan ter hoogte van de Balsemienlaan.

 • Fiets

  Fietsers worden omgeleid over de Duinlaan en de Balsemienlaan.

Wil je meer weten? Kijk dan op de volgende site: www.kijkduinhoutrust.nl