Goede communicatie is doorslaggevend

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat het ontbreken van duidelijke communicatie en emotionele ondersteuning tijdens de bevalling de doorslaggevende factor is voor het ontstaan van een traumatische bevallingservaring. Eerder werd gedacht dat dit kwam door fysiek lijden, of zware medische ingrepen.

De onderzoekers ondervroegen ruim 2.000 vrouwen en uit dit onderzoek bleek dat veel vrouwen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hen niets wordt uitgelegd.

Goede communicatie: het klinkt zo makkelijk

‘Goede communicatie klinkt zo makkelijk, toch geeft bijna de helft van de deelnemers aan ons onderzoek aan dat ze vaak niet wisten waarom iets wel of niet werd gedaan’, vertelt Stramrood.

Voor veel vrouwen is het belangrijk om een gevoel van ‘controle’ te hebben. De onderzoekers vinden dat er meer aandacht voor deze behoefte moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat een verloskundige of arts de vrouw uitleg en keuzes geeft.

Vertel het ons

Wij willen blijven leren dus wanneer wij tekort schieten in de communicatie of jouw ondersteuning, vertel het ons. Wij vinden het heel belangrijk dat jij met een positief gevoel terug kan kijken op je bevalling.

Bron: deverloskundige.nl