Nazorg

Gedurende de eerste week na de geboorte komen wij gemiddeld drie keer bij jou thuis. Uiteraard controleren we jou en kan je alle vragen en emoties bij ons kwijt en proberen we je daar zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Wat de baby betreft heeft vooral de kraamverzorgende een belangrijke taak.
Zij observeert hoe de baby het doet, hoe reageert hij/zij tijdens aan- en uitkleden, tijdens het badje, drinkt hij/zij goed , hoe is de kleur, helpt bij de borstvoeding etc.. De kraamverzorgende overlegt bijzonderheden of problemen altijd met ons.

In de eerste levensweek krijgt de baby van ons een hielprikje. Dit is een bevolkingsonderzoek.
De baby wordt dan gecontroleerd op achttien ziektes. Hoor je binnen drie weken niets dan is de uitslag goed.

Een enkele keer is het noodzakelijk dat wij extra bloed afnemen bij de baby als deze te geel ziet. Het bloed moet dan naar het ziekenhuis gebracht worden en enkele uren later wordt de uitslag doorgebeld. Indien de waarde te hoog is, moet de baby opgenomen worden en wordt hij/zij onder een speciale lamp gelegd.
zie kraambed abc: geel worden / bilirubine

Na twee tot drie weken komt er een bericht van het consultatie-bureau, de wijkverpleegkundige komt eenmaal thuis langs om kennis te maken.
In dezelfde periode krijgt de baby een gehoortest via het consultatie-bureau.
Is de baby eenmaal bekend bij het consultatie-bureau dan neem je bij vragen voortaan contact met hen op. Is een baby ziek nadat wij afscheid hebben genomen, dan is de huisarts de aangewezen persoon.