Landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Volgens het College van de Rechten van de Mens komt het nog te vaak voor dat zwangere vrouwen anders worden behandeld op hun werk. “Bijna de helft van de vrouwen heeft op de een of andere manier te maken met zwangerschapsdiscriminatie”, zegt het College.

Start landelijke campagne

Om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week een landelijke campagne. Met deze campagne hoopt het ministerie werkgevers bewust te maken van mogelijke zwangerschapsdiscriminatie en te wijzen op het talent dat ze mogelijk laten lopen.

Actieplan

De campagne is onderdeel van een landelijk actieplan zwangerschapsdiscriminatie den waarmee met 13 maatregelen actief werk wordt gemaakt van de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie.

Met radiospotjes, online advertenties en inzet op social media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook wordt aandacht besteed aan het omgaan met zwangerschap op het werk. Daarnaast worden op www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl tips gegeven over hoe werkgever en medewerkers samen tot goede afspraken kunnen komen rondom zwangerschap op de werkvloer.

Minister Asscher: ‘Zwanger zijn moet een feest zijn! En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder. Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet. Die kijken verder dan 9 maanden vooruit.’

 

Wil je meer weten over werken in de zwangerschap kijk dan in ons abc: werken in de zwangerschap

 

Bron: Rijksoverheid