Praktijkinfo

Mogen wij ons team even voorstellen? Wij zijn Marga Kortekaas en Kirsten Heetkamp. Marga werkt inmiddels al weer 33 jaar als verloskundige waarvan de laatste jaren in een kleine praktijk. Sinds januari 2009 vormen wij samen een maatschap. Wij zijn de vaste spil van de praktijk. Bewust hebben wij voor een kleine praktijk gekozen omdat wij het prettig vinden ruim tijd te kunnen nemen voor onze cliënten tijdens het spreekuur, de bevalling en bij de kraambedcontroles.

Samen met onze andere collegae proberen wij je zo goed mogelijk gedurende de zwangerschap, bevalling en het kraambed te begeleiden.

Aangezien wij 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn, hebben wij Sabina en Frouke als onze vaste collega-verloskundigen.

Omdat wij veel waarde hechten aan kennisvermeerdering in de verloskunde hebben zowel Marga als Kirsten de Masteropleiding Verloskunde aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Marga heeft deze Master afgesloten met een thesisonderzoek naar de perinatale sterfte in Den Haag onder Creoolse vrouwen. Kirsten doet promotieonderzoek in de verloskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Bij de Hogeschool Rotterdam geeft ze les aan de studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam. Tevens is Kirsten een van de co-auteurs van het boek ‘Obstetrische Interventies’ uit 2014.

Wij vinden zorginnovatie in de verloskunde heel belangrijk. Marga zit als 1e lijns verloskundige in de Stuurgroep van het Haga Juliana Geboortecentrum en is tevens projectleider van de werkgroep ‘Gezamenlijke intake, risicoselectie en gezamenlijk toewijzen casemanager’ binnen de samenwerking 1e lijns- en 2e lijns verloskunde van het Haga Juliana Geboortecentrum Leyweg/Sportlaan.

Daarnaast is Marga voorzitter van de ‘Commissie Verloskundige Werkafspraken Den Haag-Delft’. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van 1e lijns verloskundigen en een afvaardiging van de gynaecologen van het HagaZiekenhuis (Haga Juliana Geboortecentrum), MCH Westeinde, Bronovo Ziekenhuis en het Reinier de Graaffziekenhuis. Gezamenlijk werken we aan het uniformeren van de  verloskundige werkafspraken in het werkgebied van deze 4 ziekenhuizen.

Om dit mogelijk te maken is ons team versterkt met Zehra. Samen zorgen wij ervoor dat de praktijk altijd optimaal bemand is.