Praktijkinfo

Welkom bij onze verloskundigenpraktijk!

In onze verloskundigenpraktijk hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. Bij ons kun je als zwanger het daarom ook aangeven wanneer je, met name in het begin van de zwangerschap, liever niet meer dan 2 verloskundigen wil zien. We hopen je hiermee een veilig en vertrouwd gevoel te geven. Daarbij willen wij er wel voor zorgen dat je vóór de bevalling ons allemaal minimaal een keer gezien hebt. Hierdoor heb je bij de bevalling een bekend gezicht.

Op deze pagina geven we je graag meer informatie over onze verloskundige praktijk in Den Haag en stellen we onszelf graag voor om een beeld te geven van wie wij zijn, hoe we werken én wat je van ons kunt verwachten. Tijdens je zwangerschap wil je er ten slotte wel inschatten of onze verloskundige praktijk goed bij je past en dat je in deze periode de beste begeleiding krijgt.

Mogen wij ons team even voorstellen?

Wij zijn Marga Kortekaas en Kirsten Heetkamp. Marga werkt inmiddels alweer 37 jaar als verloskundige waarvan de laatste 20 jaren in een kleine verloskundige praktijk. Sinds januari 2009 hebben wij besloten om samen een maatschap te vormen. Wij zijn dus ook de vaste spil van de verloskundigenpraktijk. We hebben bewust gekozen voor een kleine verloskundige praktijk, omdat wij het prettig vinden om ruim tijd te kunnen nemen voor onze cliënten tijdens het spreekuur, de bevalling én bij de kraambedcontroles. Zo kunnen wij iedere cliënt op een persoonlijke en zo goed mogelijke manier behandelen. Dit creëert ook een vertrouwensband. Samen met de collega-verloskundigen van onze verloskundige praktijk in Den Haag, proberen wij jou, je partner én de baby zo goed mogelijk te begeleiden, zowel tijdens de zwangerschap als bij de bevalling en het kraambed. Zo houden wij voortdurend jouw gezondheid/zwangerschap in de gaten, geven we je adviezen en bespreken we hoe de zwangerschap verloopt. Aangezien wij 365 dagen per jaar en 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn, hebben wij Sabina en Zehra als onze vaste collega-verloskundigen; daarnaast hebben we een verloskundige als vaste waarneemster (die jullie altijd vóór de bevalling gezien hebben).

Behaalde diploma’s

Omdat wij ook veel waarde hechten aan kennisvermeerdering in onze verloskundigenpraktijk Den Haag, hebben zowel Marga als Kirsten de Masteropleiding Verloskunde aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Zo hebben wij ons als verloskundige kunnen bijscholen op academisch niveau binnen het vak. Marga heeft deze Master afgesloten met een thesisonderzoek naar de perinatale sterfte in Den Haag onder Creoolse vrouwen. Kirsten doet promotieonderzoek in de verloskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek gaat over de kennis rond de eerste controle in de zwangerschap. Tevens is Kirsten een van de co-auteurs van het boek ‘Obstetrische Interventies’ uit 2014 en ‘Obstetric Interventions’ uit 2017. Wil je Kirsten haar artikelen lezen kijk dan hier.

Zorginnovatie

Niet alleen in onze verloskundigenpraktijk in Den Haag, maar binnen de verloskunde in het algemeen, vinden wij zorginnovatie heel belangrijk. Daarom is Marga eerstelijns verloskundige in de Werkgroep Organisatie en Financiën, Voorzitter van de Werkgroep Ketenzorg van het Haga Juliana Geboortecentrum binnen de muren van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg/ Els Borst- Eilersplein; daarnaast is Marga Kortekaas voorzitter van de Commissie Verloskundige Werkafspraken 1e-2e lijn Den Haag-Delft. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van eerstelijns verloskundigen en een afvaardiging van de gynaecologen van het Haga Ziekenhuis (Haga Juliana Geboortecentrum), MCH Westeinde, Bronovo Ziekenhuis en het Reinier de Graaffziekenhuis. Hierbij werken we gezamenlijk aan het uniformeren van de verloskundige werkafspraken in het werkgebied van deze 4 ziekenhuizen.

Eerder heeft Marga een pilot aangestuurd ‘Gezamenlijke intakes bespreken en gezamenlijk toewijzen casemanager’ binnen de samenwerking van de eerstelijns en tweedelijns verloskunde van het Haga Juliana Geboortecentrum met als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste zwangeren hun zwangerschap onder begeleiding van de verloskundige kunnen hebben, een deel van de zwangeren hun zwangerschap zowel met de eerstelijns verloskundige als met de gynaecoloog gezamenlijk hebben en dat bij een klein deel van de zwangeren hun zwangerschap uitsluitend onder begeleiding van de gynaecoloog is waarbij de verloskundige de medische begeleiding van het kraambed onder haar hoede neemt. In tegenstelling tot een eerstelijns verloskundige, helpt een tweedelijns verloskundige in dienst van de gynaecoloog/ziekenhuis, vrouwen waarbij de zwangerschap een medische indicatie heeft. Afhankelijk van de ernst van de complicaties, verwijst een eerstelijns verloskundige je dus door naar de tweede lijn, oftewel het ziekenhuis.

Kirsten houdt zich bezig met het elektronisch patiëntendossier (EBP) binnen de verloskunde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie als zwangeren het dossier digitaal in kunnen zien? Maar ook kijken we hoe we de overdracht van gegevens tussen verloskundigen, het ziekenhuis, de kraamzorg en het consultatiebureau (CJG) zo optimaal mogelijk kunnen krijgen, waarbij het werkzaam is voor iedereen. Daarnaast zit Kirsten ook in de perintale audit bespreking (PAN) van het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC). Bij deze besprekingen kijken we of er ‘fouten’ zijn gemaakt bij een slechte geboorte uitkomst en hoe we de zorg eventueel kunnen verbeteren om zo ook de uitkomst van iedere zwangerschap in den Haag te verbeteren.

Om alle extra taken boven de verloskundige zorg aan de zwangeren mogelijk te maken is ons team versterkt met een vaste waarneemster. Samen zorgen wij ervoor dat onze verloskundigenpraktijk in Den Haag altijd optimaal bemand is en onze cliënten altijd kunnen voorzien van de beste service en begeleiding.

Altijd een praktijk in de buurt

Wij hebben in totaal 7 praktijklocaties, alle locaties zijn gelegen in Den Haag.

" Labor is the only blind date where you know you will meet the love of your life "

" The moment the child is born, the mother is also born "

" You cannot buy happiness. Happiness is born "

" A baby is born with a need to be loved - and never outgrows it "

" A child is a love that lasts a lifetime "

" Sometimes the littlest things take up the most room in your heart "

" A new baby is like the beginning of all things - wonder, hope a dream of possibilities "