Zorginstituut Nederland vindt kraamzorg in basispakket horen

Houd kraamzorg in het basispakket, maar bekijk per vrouw welke invulling eraan gegeven wordt en hoeveel uur daarvoor nodig zijn. Dat staat in het concept-advies van Zorginstituut Nederland over de kraamzorg.

Bepaalde gezinnen kunnen met minder kraamzorg toe, en moeten dan ook minder krijgen. Maar waar nodig moeten gezinnen een maximale inzet kunnen krijgen van de kraamverzorgende, vindt Zorginstituut Nederland.

Nu nog krijgen kraamvrouwen 24, 49 of tachtig uur kraamzorg aangeboden, afhankelijk van hun situatie. In de meeste gevallen wordt 49 uur aangeboden. Het zorginstituut wil dat de beroepsgroep het indicatieprotocol aanpast, zodat specifieker per gezin gekeken kan worden wat de behoeften zijn.

Als blijkt dat de 49 uur in de praktijk te veel zijn, moet de kraamzorg makkelijker voortijdig gestopt kunnen worden. En als er meer kraamzorg nodig is, moet dat makkelijk gegeven worden.

Basispakket

Na een oproep van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan burgers om mee te denken over wat al dan niet in het basispakket zou moeten zitten, werd veelvuldig geopperd om kraamzorg eruit te halen. Dat vindt Zorginstituut Nederland geen goed idee.

”Kraamzorg helpt ouders op weg zelfstandig voor hun kind te zorgen, kraamzorg helpt bij het voorkomen van wiegendood, bij tot stand brengen van geslaagde borstvoeding en bij het signaleren van gezondheidsrisico’s”, staat in het concept-advies.

Daarnaast wordt gewezen op het solidariteitsprincipe waarvan wordt uitgegaan bij de verplichte basisverzekering. De risico’s worden daarbij door iedereen gezamenlijk gedragen, ongeacht het individuele gebruik ervan.