Controles tijdens de zwangerschap

Wij zien je graag zo snel mogelijk op het spreekuur in verband met de informatie die wij moeten geven over prenatale screening. Voor een deel kan dit ook telefonisch.

Als dit traject achter de rug is, beginnen de reguliere controles.
Deze zijn in het begin van de zwangerschap, afhankelijk hoe het met je gaat, nog niet zo vaak. Na ongeveer 24 weken kom je frequenter: eerst om de vijf-, vier-, drie-, en twee weken en vanaf ongeveer 36 weken kom je iedere week.
Bij iedere controle zal steeds opnieuw bekeken worden wanneer een controle nodig is.

Wat kan je verwachten bij de eerste controle?
Een eerste controle duurt ongeveer veertig minuten.
Allereerst worden de administratieve zaken geregeld.
Neem dus altijd je verzekeringspapieren mee en een legitimatiebewijs.
Daarna wordt er een anamnese afgenomen: er wordt dan o.a. gevraagd naar ziektes en/of operaties die je gehad hebt, of je medicijnen gebruikt (hebt), of je allergisch bent etc..
Er zal ook gevraagd worden naar ziektes en eventueel voorkomende erfelijke afwijkingen in zowel jouw familie als in de familie van de vader van de baby.
Zonodig wordt hier actie op ondernomen.

Wanneer je nog geen echo of bloedonderzoek hebt gehad, dan krijg je die alsnog aangeboden. Je krijgt een termijnecho en een twintig-weken-echo.
Het eerste bloedonderzoek is ter bepaling van bloedgroep-rhesusfactor, lues, hepatitis-B, rode hond, hiv, ijzergehalte en glucose.

Wat doen we bij iedere controle?
• de grootte van de baarmoeder wordt beoordeeld vanf circa 12 weken
• er wordt naar het hartje geluisterd vanaf circa twaalf weken
• je bloeddruk wordt gemeten
• je krijgt van ons allerlei mondelinge info
• en uiteraard mag je ons al je vragen stellen.

Het kan handig zijn om vragen van te voren op te schrijven, zodat je ze tijdens het bezoek niet vergeet. Je partner is uiteraard ook van harte welkom bij elke zwangerschapscontrole.