Echo’s in de zwangerschap

Samen met een aantal andere verloskunde praktijken hebben we als verloskundigen praktijk een eigen 1e lijns echocentrum: ’Het Haagse Hof’.

In dit centrum worden praktisch alle soorten echo’s voor onze verloskundige praktijk uitgevoerd. De echoscopistes die in ons centrum werken zijn ervaren verloskunde echoscopistes. Zij doen de vitaliteitsecho rond 7-8 weken en de termijnecho tussen 10-12 weken.

Medische echo’s

Rond 19 weken krijg je de ‘20 weken echo’ of SEO (structureel echocopisch onderzoek), dit is een medische echo. Bij deze echo wordt er gekeken of er geen structurele (lichamelijke) afwijkingen bij het kindje zijn; de grootte van de foetus wordt gemeten, de ligging van de placenta wordt beschreven en daarnaast kunnen ze het geslacht zien tijdens deze 2D echo (tevoren wordt gevraagd of je het geslacht wil weten). Deze echo duurt ongeveer 40 minuten. De uitslag krijg je direct tijdens het onderzoek te horen en wij als jouw verloskundigen, krijgen de uitslag via de beveiligde verloskundige praktijk mail aangeboden. Gelukkig wordt er in de meeste gevallen geen afwijking gevonden, maar houd wel rekening met deze mogelijkheid. Bij een afwijkende uitslag overlegt de echoscopist met ons over het vervolgonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen krijg je eventueel van ons een doorverwijzing voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis bij de gynaecoloog.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle afwijkingen met de echo opgespoord kunnen worden. Bij deze uitgebreide 20 weken echo in het verloskundige echocentrum word je verzocht om geen kinderen mee te nemen.

Meer informatie over de 20 weken echo kan je lezen op deze website: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

Op indicatie van ons kan het zijn dat het nog nodig is om bijvoorbeeld een groeiecho’s of liggingsecho in te plannen bij het Haagse Hof na de 30e week van de zwangerschap.

Pretecho’s

Het Haagse Hof biedt ook pretecho’s aan, zoals de geslachtsecho vanaf 15 weken,  3D echo’s en 4D echo’s. Met een pretecho bedoelen wij een professionele echo, die je voor je plezier laat maken. Er wordt dan niet actief naar afwijkingen gekeken, daarvoor zijn de medische echo’s bedoeld. Indien de echoscopisten toch afwijkingen tegenkomen, bespreken zij dit uiteraard wel en zullen dit ook aan ons doorgeven. Neem in dit geval ook altijd direct contact met onze verloskundige praktijk op en zorg dat je een van de verloskundigen dezelfde dag nog spreekt.

Bij de pretecho bewonder je je ongeboren kindje, je mag hier meerdere mensen voor uitnodigen. De echoscopist plaatst de echokop op je buik en geeft uitleg over wat je ziet. Na afloop krijg je foto’s en/of een USB-stick mee, zo kan je thuis nagenieten.

Afspraak

Een afspraak voor een medische echo kan je, na een verwijzing van ons, inplannen via de website van het Haagse Hof, maar ook telefonisch. Je kunt hiervoor bellen met 085-0290516.

Een pretecho kan je zonder verwijzing van ons inplannen.

Locaties

Het Haagse Hof maakt echo’s voor de verloskundigenpraktijken op twee locaties:

  • HagaZiekenhuis (een van onze spreekuurlocaties), locatie Leyweg, op de 3e etage van het HagaJuliana Geboortecentrum/ JKZ /Haga Ziekenhuis/Haga Geboortehotel. Adres Els Borst-Eilersplein 275
  • Medisch Centrum Calandria. Adres: Verheeskade 509