Wanneer contact opnemen?

Wij adviseren je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons, zodra je weet dat je zwanger bent. Dat kan telefonisch of online via ons inschrijfformulier op deze website.

We hebben dan voldoende tijd om diverse zaken te regelen.
Met name willen wij je informeren over prenatale screening.
Het is belangrijk dat wij je zo snel mogelijk hierover informeren, zodat je genoeg tijd hebt om er goed over na te denken en zonodig met ons van gedachten te wisselen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Je moet tijdens je zwangerschap ook meteen contact met ons opnemen bij:

Helderrood bloedverlies
• Vanaf 26 weken als je de baby één dag niet voelt bewegen.
• Bij vruchtwaterverlies
• Bij hevige regelmatig terugkerende buikpijn
• Hoofdpijn
• Als je ergens ongerust over bent

Het centrale praktijktelefoonnummer dat je moet bellen is: 070 325 89 15
Mocht je ons niet direct krijgen, dan hoor je via het antwoordapparaat wie er dienst heeft of de telefoon staat automatisch doorgeschakeld.
Luister het antwoordapparaat altijd helemaal af: dit is altijd de kortste weg!